Các dịch vụ thi công chống thấm chống dột nhà hàng khách sạn nhà phố trường học tại thành phố đà lạt của minh an cp luôn được đảm bảo với chế độ bảo hành đi kèm quá trình khảo sát công trình sẽ kiểm tra các vết thấm, xác định nguyên nhân gây thấm và đưa ra đánh giá chính xác về tình trạng của công trình và các vật liệu vật tư để thi công luôn được liệt kê và báo trước cho chủ đầu tư để thực hiện